החיים בביאליק

כל מה שחם בעיר תל אביב

סגירת תיק פלילי – כל מה שחשוב לדעת

כאשר אדם נחשד בעבירה פלילית, המשטרה פותחת נגדו תיק חקירה. בסיום החקירה, התיק מועבר לפרקליטות והיא מחליטה האם להגיש כתב אישום או לסגור את התיק. סגירת תיק פלילי יכולה להתבצע במספר עילות שונות, כאשר לכל עילה משמעות שונה עבור החשוד. חשוב להכיר את העילות השונות ואת ההליך על מנת לפעול למען סגירת התיק בעילה הטובה ביותר.

העילות לסגירת תיק פלילי

יש מספר עילות שונות לסגירת תיק פלילי, והן נבדלות זו מזו במשמעותן לחשוד ובהשלכותיהן העתידיות.

סגירה מחוסר אשמה

סגירת תיק פלילי בעילה של חוסר אשמה משמעותה שהחשוד לא ביצע כל עבירה פלילית וכי מדובר באדם חף מפשע. זוהי העילה המיטבית להיסגר בה, שכן אין בה כל קביעה כי החשוד ביצע איזושהי עבירה. לרוב, עילה זו תינתן כאשר יש ראיות המוכיחות את חפותו של החשוד או כאשר מתגלה שהתיק נפתח על סמך תלונת שווא.

סגירה מחוסר ראיות

עילה נוספת לסגירת תיק פלילי היא חוסר בראיות מספיקות להוכחת ביצוע העבירה מעבר לכל ספק סביר. במקרה כזה, התיק נסגר מבלי שיש קביעה מפורשת בדבר אשמתו או חפותו של החשוד. סגירה כזו משאירה צל של חשד מסוים, אך אינה מאפשרת המשך ההליכים הפליליים נגד החשוד מחוסר בתשתית ראייתית מספקת.

סגירה כאשר נסיבות העניין אינן מתאימות להעמדה לדין

יש מקרים שבהם המשטרה והפרקליטות סבורים כי החשוד עבר עבירה פלילית, אך שבהתחשב בנסיבות הספציפיות של המקרה, העמדתו לדין אינה מוצדקת או אינה לטובת הציבור. למשל, כאשר מדובר בעבירה זניחה וקלת ערך, כשהחשוד שיתף פעולה והביע חרטה, או כאשר מדובר בנאשם קטין או בעל נסיבות אישיות קשות. סגירה בעילה זו מותירה רבב מסוים על שמו של החשוד שכן יש קביעה שביצע עבירה, אך מאפשרת לו להימנע מההליך הפלילי.

סגירה בהסדר מותנה

במסגרת הסדר מותנה, תיק פלילי נסגר בתנאי שהחשוד יודה בעבירה המיוחסת לו, יתחייב שלא לבצע עבירות נוספות בתקופה מסוימת וימלא תנאים מסוימים כגון תשלום קנס, פיצוי לנפגע וכדומה. אם החשוד עומד בתנאי ההסדר, התיק נסגר סופית. הסדר כזה מתאפשר לרוב בעבירות מסוג עוון ומונע הליך פלילי מלא תוך הטלת סנקציות מסוימות על החשוד.

הליך הסגירה

החלטת הפרקליטות על סגירת התיק מתקבלת לאחר בחינת חומר הראיות, שקלול כלל נסיבות המקרה ושמיעת טענות הצדדים.

בקשה לסגירת תיק פלילי

באפשרותו של חשוד להגיש בקשה מנומקת לסגירת התיק נגדו לפני הגשת כתב אישום. במסגרת הבקשה, יפרט החשוד מדוע יש לסגור את התיק, תוך התייחסות לראיות ולנסיבות לטובתו. בקשה כזו עשויה לשכנע את הפרקליטות לסגור את התיק, במיוחד כאשר מוצגות בה ראיות או טיעונים חדשים שלא עמדו בפניה קודם לכן.

שימוע לפני הגשת כתב אישום

בטרם קבלת החלטה סופית על העמדה לדין, על הפרקליטות לזמן את החשוד לשימוע בו תישמע גרסתו ויוצגו טיעוניו כנגד העמדתו לדין. השימוע הוא הזדמנות נוספת לשכנע בדבר סגירת התיק או שינוי העילה לסגירתו, על בסיס טיעונים עובדתיים ומשפטיים שיעלה החשוד או בא כוחו.

ערר על עילת סגירה של תיק פלילי

כאשר תיק פלילי נסגר שלא בעילת חוסר אשמה, קיימת אפשרות להגיש ערר על החלטת הסגירה בבקשה לשנותה לחוסר אשמה. הרציונל הוא כי לעילת הסגירה השלכה מהותית על החשוד והיא משפיעה על המשך חייו, ולכן יש לאפשר לו להשיג עליה. הערר מוגש בפני גורם בכיר יותר בפרקליטות, ואם הוא מתקבל התיק ייסגר מחוסר אשמה.

 

סגירת תיק פלילי

 

יתרונות בסגירת תיק פלילי

לסגירת תיק פלילי יתרונות ניכרים עבור החשוד בביצוע עבירה, הן בטווח הקצר והן בטווח הארוך:

מניעת כתב אישום וחקירה נגדית בבית משפט

העמדה לדין פלילי כרוכה בהגשת כתב אישום המפרט את העבירות המיוחסות לנאשם ובניהול משפט פלילי במסגרתו הוא יידרש להתמודד עם ראיות התביעה ולעמוד לחקירה נגדית. התהליך עלול להימשך זמן רב ולהטיל מעמסה כבדה על הנאשם. לעומת זאת, סגירת תיק פלילי מסיימת את ההליך ומונעת את הצורך להתמודד עם כתב אישום ועם ניהול הוכחות בבית המשפט.

הימנעות מרישום פלילי

הרשעה בדין במסגרת הליך פלילי גוררת רישום פלילי הנשמר במרשם המשטרתי. לרישום כזה עלולות להיות השלכות משמעותיות על עתידו של אדם. לעומת זאת, תיק פלילי שנסגר אינו מותיר רישום פלילי, ובכך מאפשר לחשוד להמשיך בחייו ללא כתם מעיק על עברו.

מחיקת רישום פלילי לאחר סגירת תיק

נוסף על כך, במקרים מסוימים קיימת אפשרות למחוק רישום פלילי קיים בעקבות סגירת תיק נוסף באותו נושא. שינוי עילת סגירה לחוסר אשמה של תיק קודם עשויה לאפשר להגיש בקשה למחיקת הרישום בגין אותו אירוע, ובכך לנקות את הרישום הפלילי.

למה ייצוג של עורך דין פלילי בהליך סגירת תיק חשוב כל כך?

כפי שניתן להבין מהאמור, להחלטה על עצם סגירת התיק ולעילת הסגירה חשיבות רבה עבור החשוד. לכן, מומלץ מאוד להיוועץ עם עורך דין פלילי המתמחה בסוגיה זו ולהסתייע בשירותיו כבר מתחילת ההליך.

הגדלת הסיכויים לסגירת התיק בעילה המיטבית

עורך דין פלילי מנוסה יוכל לזהות נקודות התורפה בתיק החקירה, לאתר ראיות מזכות ולנסח כראוי בקשה משכנעת לסגירת התיק. כמו כן, הוא יוכל להכין את החשוד לקראת השימוע ולטעון בשמו בצורה מיטבית. כל אלו עשויים להגדיל מאוד את הסיכויים להביא לידי סגירת התיק, תוך העדפת עילת הסגירה שתותיר את ההשלכות המינימאליות על החשוד.

ליווי וייעוץ לאורך ההליך מול רשויות אכיפת החוק

מעבר לסיוע המשפטי הישיר, לייצוג על ידי עורך דין פלילי יש חשיבות בהיבטים נוספים. הוא יוכל לשמש ככתובת לשאלות ולהתלבטויות של החשוד ובני משפחתו לאורך ההליך המורכב מול רשויות החוק. עצם הידיעה שעומד לצידו אדם מקצועי ומנוסה, עשויה להקל ולתת תחושת ביטחון לחשוד בעיצומו של משבר משפטי ואישי.

לסיכום,

סגירת תיק פלילי היא לא עניין של מה בכך עבור חשוד בפלילים. כדי להגביר את הסיכויים לתוצאה הטובה ביותר, מומלץ לפנות בהקדם לעורך דין פלילי מנוסה אשר ילווה את ההליך עד תומו. כך תוכלו להבטיח את סגירת התיק בעילה המיטבית האפשרית בנסיבות העניין, ותחסכו מהחשוד את ההשלכות העתידיות הקשות של ניהול הליך פלילי או רישום פלילי.

מאמרים נוספים

העתיד של תל אביב

נגישות